Zwalczanie przestępczości

5
(1)
Przestępczość jest poważnym problemem, zaś ideami zmierzającymi do zwalczania tego zjawiska zainteresowano się już w początkach XX wieku. Od tego czasu toczą się burzliwe dyskusje na temat, czy zwalczanie przestępczości może być skuteczne i jakie metody w walce z takimi zachowaniami mogą przynieść najlepsze efekty. Dotychczasowe badania nad przestępczością pozwoliły na wytypowanie kilku skutecznych metod radzenia sobie z tym negatywnym zjawiskiem. Jednym ze skuteczniejszych sposobów okazuje się tu nawiązanie intensywnej pracy z przestępcami, którzy stanowią średnie lub wysokie zagrożenie. Uznano, że kierowanie programów działania kierowanych do wszystkich przestępców są zbyt obszerne, a tym samym mniej skuteczne. Podkreśla się również, że bardzo ważny jest wybór odpowiedniego programu terapeutycznego. Zaleca się zatem skupienie na terapii ukierunkowanej na zachowanie oraz uczenie umiejętności. Zaleca się również koncentrację na postawach oraz przekonaniach, które przyczyniają się do występowania zachowań aspołecznych. Za najskuteczniejsze ponadto uznano te programy, które cechuje wysoka spójność działania. Tutaj ważny jest odpowiednio wyszkolony personel oraz silne zaangażowanie w program terapeutyczny. Tylko to może zapewnić skuteczną realizację programu, którego głównym celem jest zwalczanie przestępczości.

Oceń nasz artykuł

5 / 5. 1

Dodaj komentarz